El lleure i la recreació, en l'adult gran, han d'entendre's i apreciar-se com una mica més enllà d'allò simplement personal, quant a l'ús del temps lliure ha de veure's més aviat com una acció que projectada des d'allò social pot crear les condicions que facilitin l'elevació de la qualitat de vida d'aquestes persones, i contribueixi al desenvolupament d'estils de vida més saludables i autònoms en aquesta edat. 

 

Les persones que envelleixen adequadament és diverteixen amb totes les possibilitats que hi ha al seu entorn social i en les seves pròpies persones, i estan preparats per acceptar, sense claudicar, les pròpies limitacions, disminució de les seves forces, necessitat de rebre algun tipus d'ajuda,...en cas necessari, però no renuncien a mantenir, dins de rangs raonables i possibles, determinats nivells d'independència i autodeterminació.

 

SERVEIS A GENT GRAN

Gestió i Dinamització d'activitats socioculturals i lúdiques per a gent gran i els següents col.lectius:

 

 • Residències

 • Centres de dia

 • Casals de Gent Gran

 • Atenció particular

 • ...

 

Es propicien les condicions per desenvolupar-se en un entorn ric i estimulant, en el qual s'afavoreixin experiències d'aprenentatges i es reconeguin i estimulin els esforços per assolir determinades fites, quant a participació en activitats de diversa índole, la senectut pot evitar-se o demorar-se. 

 

GENT GRAN

Festes i celebracions

 (Puntual)

 • Carnaval

 • Setmana Santa

 • Sant Jordi

 • Festa de la gent gran

 • Sant Joan

 • Castanyada

 • Festes de Nadal

 • ...

Activitats

lleure

Activitats diàries

 (Horari:  matí o tarda)

 • Taller de premsa

 • Dinàmica ocupacional (tallers i manualitats)

 • Tallers de memòria

 • Jocs de taula

 • Grup de tertúlia

 • Cinema...

 • Sortides

 • ...

 

Programació d'activitats que inclou activitats diàries amb totes les festes i celebracions realitzades al llarg de l'any

Les activitats són estables i es van modificant segons l'època de l'any i les necessitats del resident.

lleure
lleure

Objectius

 

 

 

 • Aconseguir el màxim grau d'independència per al resident.

 • Promoure activitats d'oci

 • Potenciar la creativitat i la capacitat estètica i artística.

Objectius d'activitats

LA TERCERA EDAT

 

En la tercera edat, l'activitat física-intel•lectual i l'interès per l'entorn canalitzat a través d'activitats de recreació i lleure productiu, afavoreixen el benestar i la qualitat de vida de les persones.

La directora d'activitats amb l'animador/a són responsables de dissenyar el programa d'activitats, una tasca que implica organitzar i coordinar totes les accions lúdiques que realitzen els residents.

 

Recentment em trobat a Internet una feina sobre la recreació en l'adult gran, que brindava la següent definició:

 

"... la recreació és un procés d'acció participativa i dinàmica que facilita el fet d'entendre la vida com una vivència de gaudi, creacions i llibertat, en el ple desenvolupament de les potencialitats de l'ésser humà per a la seva realització i millora de la qualitat de vida individual i social, mitjançant la pràctica d'activitats físiques, intel•lectuals o d'esbarjo". 

 

Vist el problema des d'aquest angle, les estratègies per al desenvolupament de programes de lleure i recreació amb l'adult gran, tindrien una funció potenciadora d'allò individual i d'allò social, ja que a diferents nivells i de diferents formes contribuiran a satisfer diverses necessitats individuals i actuaran com a mitjà d'integració social de l'adult gran.

 

El lleure i la recreació, des d'aquesta visió, resulten generadors de beneficis múltiples per a les persones de la tercera edat.